fr  /  cz

Ekonomika frankofonních zemí a Česká republika

Défis économiques actuels de la France, du Maroc et de la Suisse, relations avec la République tchèque et compétitivité des entreprises de ces pays sur le marché tchèque. Besoins actuels en ressources humaines et l’embauche du personnel francophone : le cas d’Accenture.

En présence de :  

M. Philippe Brunel, Ambassade de France en République tchèque,  

M. Abdeslam El Maleh, Ambassade du Maroc en République tchèque,

M. Rolf Ott, Ambassade de Suisse en République tchèque,

Mme Anna Jakoubková, Cheffe adjointe du recrutement, Spécialiste en projets de recrutement, Accenture

M. Sébastien Colmagros, Chargé de recrutement, Accenture

Texte de présentation en tchèque (70 à 250 mots) :

Aktuální ekonomické výzvy Francie, Maroka a Švýcarska, vztahy s Českou republikou a konkurenceschopnost podniků těchto zemí na českém trhu. Aktuální potřeby v oblasti lidských zdrojů a nábor frankofonního personálu: případ Accenture.

Hosty budou:

Pan Philippe Brunel, Velvyslanectví Francie v České republice

Pan Abdeslam El Maleh, Velvyslanectví Maroka v České republice

Pan Rold Ott, Velvyslanectví Švýcarska v České republice

Paní Anna Jakoubková, HR specialistka pro náborové projekty, Accenture

Pan Sébastien Colmagro, personalista, Accenture

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem