fr  /  cz

Anthony Sitruk: „Krátký život Jana Palacha”

Srdečně vás zveme na setkání s Anthonym Sitrukem, autorem knihy „Krátký život Jana Palacha”, která vychází v nakladatelství Práh v překladu Tomáše Kybala.  Debatu s autorem povede český historik a odborník na Jana Palacha, Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Šestnáctého ledna  2019 uplyne 50 let ode dne, kdy se student Jan Palach upálil na protest proti cenzuře a okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. V Československu je příběh Palachovy oběti všeobecně znám, ale ve Francii, kde ve stejnou dobu probíhaly studentské bouře, se jedná o příběh takřka neznámý, byť se zpráva o jeho činu objevila na titulních stránkách novin ve Francii.

Krátký život jana Palacha nemá ambici být odbornou knihou, ale, jak říká sám autor, o románovou biografii. Sitruk se vžívá do dvacetiletého kluka, jenž se dosud o politiku příliš nezajímal, a nyní se musí vyrovnat se skutečností, že v jeho zemi trvale pobývá 75 000 sovětských vojáků, ale zároveň se zamýšlí nad smyslem sebeobětování a historickými paralelami s podobnými činy v kontextu evropské historie a popisuje své pátrání po stopách Jana Palacha. Pro české čtenáře se jedná také o velmi zajímavý vhled do toho, jak je viděna jejich historie v širším evropském kontextu.

Vstup zdarma. Debata česky a francouzsky, simultánní tlumočení zajištěno. Kapacita sálu omezena. Rezervace kliknutím na ikonu rezervace v záhlaví článku.                  

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem