fr  /  cz

Panelová diskuse NATURE FUTURE | Večer "Med"

Diskuse a ochutnávka

Zdarma

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1

Včely žijí v těsném kontaktu s lidmi od nepaměti. Jako opylovači zajišťují zachování biologické rozmanitosti a jsou hlavními producenty medu, nektaru, který konzumuje 75 % francouzské populace. Již několik let jim však hrozí vyhynutí, a to z několika důvodů: intenzivní zemědělství, pesticidy, globální oteplování a ničení flóry a fauny. Dnes však existuje zodpovědnější způsob včelaření. Margaux Senlis pak bude hovořit o svých četných zkušenostech se včelaři, které potkala. 

- Debatovat bude francouzská fotografka Margaux Senlisová, jejíž práce „Propolis“ je představena na výstavě „NATURE FUTURE - mladá evropská fotografie“, a Dalibor Titera, profesor a vědecký pracovník na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU). Moderátor: Jérôme Pierron, pedagog na Lycée Français de Prague, který se zároveň věnuje včelařství.
V francouzštině a češtiny.

- Během tohoto speciálního večera bude pro veřejnost připravena ochutnávka medu.


Toto setkání je součástí výstavy "NATURE FUTURE - mladá evropská fotografie", kterou pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice a Francouzský institut v Praze v rámci francouzského předsednictví v Radě Evropské unie ve spolupráci s jedenácti evropskými kulturními centry, členy EUNIC Praha a Veolia, v parku Kampa od 9. 5. do 28. 8. 2022.

Více informací o výstavě a umělcích najdete zde

 

/ ENGLISH /  "Honey" evening 

Since the dawn of time, bees have lived in close contact with man. As pollinators, they en-sure the maintenance of biodiversity and are the major producers of honey, the nectar consumed by 75% of the French population. However, they are seriously threatened with extinction for several reasons: intensive agriculture, pesticides, global warming, destruction of fauna and flora. 
But today, there is a more responsible beekeeping. Margaux Senlis will talk about her numerous experiences with the beekeepers she met. 

- Dialogue between Margaux Senlis, French photographer whose work "Propolis" is presented in the exhibition "Nature Future - Young European Photography" & Dalibor Titera, Professor and researcher in beekeeping at the Czech University of Sciences in Prague (CZU - Česká zemědělská univerzita v Praze). Moderated by Jérôme Pierron, teacher at the Lycée Français de Prague, passionate about beekeeping. 
In French and Czech
 
- A honey tasting will be proposed to the public. 


This panel discussion is part of the exhibition "NATURE FUTURE - young European photography" presented in Kampa Park from 09/05 to 28/08. The exhibition is organized by the French Embassy in the Czech Republic and the French Institute in Prague, as part of the French Presidency of the Council of the European Union, in partnership with eleven European cultural centers members of EUNIC Prague and Veolia.

Further information about the exhibition here

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem