fr  /  cz

Děti a mládež (4 – 15 let)

Stáhněte si přihlášku a zapište se ještě dnes! Kikněte zde
Junioři (11-15 let)

Tento kurz francouzštiny je koncipován pro dospívající, kteří zde získají jazykové a komunikační znalosti, jež je naučí reagovat ve francouzštině v různých každodenních situacích.

Po celou dobu studia je posluchač veden ke spontánní komunikaci na témata blízká jeho věkové skupině. Rozvíjí se tak jeho motivace a zájem o studium.

Všechny naše kurzy vás připraví na oficiální zkoušku z francouzkého jazyka (DELF).

Děti (7-10 let)

Kurzy pro děti se zaměřují na rozvoj základních komunikačních dovedností, jak v mluveném, tak psaném projevu, a podporují v dětech chuť ke studiu pomocí atraktivních a speciálně pro ně vytvořených učebnic.

Děti jsou vedeny kompetentními a dynamickými lektory, kteří je co nejvíce motivují k hovoru pomocí dialogů, her, písniček a nacvičených scének.

Zkouška DELF PRIM se pořádá každoročně ve Francouzském institutu v Praze.

Předškoláci (4-6 let)

Děti jsou dostatečně schopny naučit se cizí řeč bez námahy, pouhou hrou, již ve čtyřech letech.

Tento kurz nabízí hravý přístup k francouzštině s využitím pohádek, písniček a her.

Každá hodina se skládá z různých zábavných aktivit, aby udržela pozornost malých posluchačů, a je zakončena tvořivou činností, kdy děti kreslí, vystřihují nebo si vybarvují obrázky vztahující se k probíranému tématu hodiny (lidské tělo, rodina, zvířata, předměty v domě, barvy, atd.).

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem