fr  /  cz

NATURE FUTURE - Mladá evropská fotografie

9. 5. - 28. 8.
Kampa Parc, Malá Strana, Praha 1
Zdarma
 

V rámci francouzského předsednictví Rady Evropské unie, Francouzské velvyslanectví v České republice a Francouzský institut v Praze ve spolupráci s jedenácti evropskými kulturními centry, která jsou členy EUNIC Prague, a se společností Veolia, představují výstavu „NATURE FUTURE - mladá evropská fotografie“, kterou na téma ekologie kurátorsky připravil francouzský Collectif Fetart.

Představí práci 14 mladých evropských fotografů, kteří přesným, aktuálním, poetickým a někdy i humorným pohledem analyzují rozsáhlou ekologickou krizi, která postihuje naši planetu. Výstava bude zahájena 9. května na Kampě na Den Evropy v 17:30 za přítomnosti umělců a kurátorů. Pro veřejnost se otevře již v 15:00 a potrvá do 28. srpna 2022. 

Vystavující umělci: Margaux Senlis (FRANCIE) Ruben Martin de Lucas (ŠPANĚLSKO), Daniel Szalai (MAĎARSKO); Ioana Cirlig (RUMUNSKO) ; Ada Zielińska (POLSKO), Léontina Berková (SLOVENSKO), Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzová (ČESKÁ REPUBLIKA), Marina Caneve (ITÁLIE), Jana Hartmann (NĚMECKO), Maria Oliveira (PORTUGALSKO), Markus Guschelbauer (RAKOUSKO), Inka & Niclas (ŠVÉDSKO).

V rámci výstavy bude pro veřejnost uspořádáno několik kulatých stolů s vystavujícími umělci na téma umělecké angažovanosti, dialogu o umění a klimatické nouzi. Zdarma

 

Interaktivní část výstavy zapojí širokou veřejnost – účastníci budou moct na Instagramu nasdílet fotografie zobrazující jejich vizi budoucnosti přírody, fotografii zveřejnit ve story, označit Francouzský institut pomocí @francouzskyinstitut a uvést hashtag #NATUREFUTURE. Pozor! Účastníci musí mít otevřený profil, jinak jejich story neuvidíme! Na konci výstavy se vylosuje 10 výherců, kteří získají podepsanou autorskou fotografii od francouzské umělkyně Margaux Senlis. 

Pravidla soutěže najdete zde


/ ENGLISH / 

As part of the French Presidency of the Council of the European Union, the Embassy of France in Czech Republic and the French Institute in Prague, in partnership with 11 European cultural centers members of EUNIC Prague and the company Veolia, present "NATURE FUTURE - young European photography", curated by the French Collective Fetart. The exhibition presents the work of 14 young European photographers, who, with a fair, contemporary, poetic, sometimes humorous look, analyze the major environmental crisis that is hitting the planet. The exhibition will open at 5:30 pm on May 9, Europe Day, in the presence of the artists and curators who will host the public from 3 pm. It will be displayed until August 28, 2022, in the public space, at Kampa Park.

With the artworks of : Margaux Senlis (France), Ruben Martin de Lucas (Spain), Daniel Szalai (Hungary), Ioana Cirlig (Romania), Ada Zielińska (Poland), Léontina Berková (Slovakia), Tomáš Hrůza and Andrea Průchová Hrůzová (Czech Republic), Marina Caneve (Italy), Jana Hartmann (Germany), Maria Oliveira (Portugal), Markus Guschelbauer (Austria), Inka & Niclas (Sweden).

Several panel discussions, with the exhibited artists, will be organized for the public on the topics of artistic commitment, dialogue between art and environmental issues. 3 free events : 

The general audience can also take part in a participative project by posting on Instagram a photo illustrating what represents for them the future of nature, posting it in a story and tag the account of the French Institute in Prague @francouzskyinstitut as well as the hashtag #NATUREFUTURE. At the end of the exhibition, 10 winners will be randomly chosen and win a print signed by the French artist Margaux Senlis.

Find the competition rules here

Výstava se koná pod záštitou Městské části Praha 1 a za podpory EUNIC Global, Francouzského institutu, EUNIC Prague a společnosti Veolia.

Tento projekt obdržel grant z Cluster Fund EUNIC se zvláštním financováním v rámci francouzského předsednictví v Radě EU. EUNIC (European Union National Institutes for Culture) je evropskou sítí národních kulturních institutů s 38 členy ze všech členských států EU a přidružených zemí. Cílem klastru EUNIC Praha je podporovat pocit evropské sounáležitosti prostřednictvím inkluzivní kultury, která se zabývá výzvami dneška. Partnerskými centry projektu jsou Institut Cervantes v Praze, Lisztův institut, Rumunské kulturní centrum, Polský institut v Praze, Slovenský institut v Praze, Česká centra, Italský kulturní institut v Praze, Švédské velvyslanectví, Goethe-Institut, Institut Camoes a Rakouské kulturní fórum.


/ ENGLISH / 

The exhibition has received the patronage of the Mayor of Prague 1 and is funded by EUNIC Global, the French Institute, EUNIC Prague and the company VEOLIA

The partner centers of the project are the Cervantes Institute in Prague, the Liszt Institute, the Romanian Cultural Center, the Polish Institute in Prague, the Slovak Institute in Prague, the Czech Centers, the Italian Cultural Institute in Prague, the Swedish Embassy, the Goethe-Institut, the Camoes Institute and the Austrian Cultural Forum Rakouské. This project has received a grant from the EUNIC Cluster Fund with special funding under the French Presidency of the Council of the European Union. EUNIC - European Union National Institutes for Culture - is the European network of national cultural institutes and organizations, with 36 members from all EU member states and associated countries. The EUNIC Prague cluster aims to promote a sense of European belonging through an inclusive culture oriented towards today's challenges. 

 

    

FRANCIE : Margaux Senlis

Margaux Senlis, série Propolis, 2018-2021

Na jaře roku 2018 se Margaux Senlis seznámila s Martinem, včelařem z jižní Francie. Právě přišel o 70 % včelstev a za 40 let práce nikdy nic podobného neviděl. Margaux Senlis vytvořila projekt Propolis, který je poctou včelařům a zároveň svědectvím o kolapsu včelstev. Propolis odráží vášnivé zaujetí včelařů, i jejich strach a hněv z úhynu včel.
Od roku 2018 se umělkyně setkala s dalšími asi dvaceti mladými i staršími včelaři, kteří pracují ve městě i na venkově a mají od 1 do 1500 včelstev. I když jsou příčiny různé (monokultury, pesticidy, nemoci...) a čísla se liší, včely umírají stále více a více.

Francie / Narozena 1995 / Žije a pracuje v Arles
Margaux Senlis je absolventkou pařížské školy Gobelins a École Nationale Supérieure de la Photographie v Arles. Její tvorba je rozkročena mezi zakázkami a velmi angažovanou osobní uměleckou praxí.


/ ENGLISH /

In the spring of 2018, Margaux Senlis met Martin, a beekeeper in the south of France. He had just lost 70% of his hives and in 40 years of work, he had never seen anything like that. Between passion, fear and anger at the mortality of bees, Margaux Senlis creates the Propolis project, a work that pays tribute to beekeeping while bearing witness to the collapse of bee colonies. Since 2018, the artist has met with twenty other beekeepers, both men and women, young and old, in the city and in the countryside, whose operations range from 1 to 1500 hives. Even if the causes are different (monoculture, pesticides, diseases) and the numbers vary, bees are dying and they do so at an increasingly rapid pace. 

France / Born in 1995 / Based in Arles 
Margaux Senlis is a graduate of the Écoles des Gobelins in Paris and the École Normale Supérieure de la Photographie in Arles. She focuses both on contract work and personal committed projects. 
 

© Margaux Senlis, Sans titre, issue de la série Propolis, Cavalaire, 2018-2021

ČESKÁ REPUBLIKA : Tomáš Hrůza & Andrea Průchová Hrůzová

Tomáš Hrůza & Andrea Průchová Hrůzová, série We Have Never Been Earth, 2018

Série We Have Never Been Earth se zajímá o všechny jevy, které se váží k pojmu apokalypsa. Zkoumá přírodní katastrofy a způsob, jakým jsou prezentovány v médiích a ve filmu, udržitelný vztah mezi člověkem a přírodou, místo člověka na Zemi ve světle mystiky a tajných nauk, ale také omezování představivosti v současné společnosti, kde je člověk vystaven přemíře techniky a byrokratizace.

Česká republika / Narozeni 1979 a 1987 / Žijí a pracují v Praze a Miřenicích
Tvorba Tomáše Hrůzy je poetickým zamyšlením nad přírodou a motivy, kterými nás příroda inspiruje.
Andrea Průchová Hrůzová je vědecká pracovnice, spisovatelka, vysokoškolská pedagožka a překladatelka. Je jednou ze zakladatelek platformy pro vizuální výzkum Fresh Eye a pracuje v oblasti vizuálního umění.


/ ENGLISH /

We Have Never Been Earth looks at the phenomena surrounding the notion of the Apocalypse from several points of view: images of natural disasters and the way they are presented in media and cinema, the question of a sustainable relationship between man and nature, the search for man's place on Earth through mysticism and secret teachings, and the disappearance of human imagination caused by the excessive technology and bureaucratization of our contemporary society.

Czech Republic / Born in 1979 and 1987 respectively / Based in Prague and Miřenice 
Tomáš Hrůza’s work contemplates nature and nature-inspired motifs in much of a poetic manner. 
Andrea Průchová Hrůzová is a researcher, published author, university lecturer and translator. She is among the co-founders of the Fresh Eye visual research platform and works in the field of visual arts. 

 

© Tomáš Hrůza, Untitled, from the series We Have Never Been Earth, 2018

NĚMECKO : Jana Hartmann

Jana Hartmann, série Die Tür ins meer, 2017 - dosud

Ve svém projektu Die Tür ins meer (Dveře do moře) zkoumá Jana Hartmann využití trompe-l’œil k zobrazení přírody ve veřejném prostoru města. 
Je záměrem pouze zakrýt poškozenou zeď nebo plot? Nebo jde jen o to vnést trochu přírody do antropogenního městského prostředí? Ve světě, kde obrazy stále více utvářejí naše vnímání, jsou tato iluzivní díla možnou předzvěstí toho, že virtualita postupně vytlačí realitu našich životů a ochrana „skutečné“ přírody přestane být aktuální.

Německo / Narozena 1971 / Působí ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo
Jana Hartmann vystudovala výtvarné umění na Cranbrook Art Academy v Bloomfieldu v USA. Ve své práci se zaměřuje na zkoumání ambivalentního vztahu mezi člověkem a přírodou. Jejím hlavním médiem je fotografie, ale často ji kombinuje s videem, performancí a sochařstvím.


/ ENGLISH / 

In Die Tür ins meer (The Door into the Sea), Jana Hartmann explores the phenomenon trompe-l'œil-like depictions of nature scenes that are deliberately placed in public spaces. Are they a mere cosmetic mitigation of a damaged wall or an unsightly fence? Or a manifestation of a deep yearning for nature in an increasingly anthropogenic environment? In a world where images increasingly shape our perception, the trompe-l'oeil-like representations may be harbingers of virtuality progressively superseding reality of our lives – potentially rendering the preservation of the “real” nature obsolete.

Germany / Born in 1971 / Based in Frankfurt am Main, Germany 
Jana Hartmann studied visual art at the Cranbrook Art Academy in Bloomfield, USA. Her work focuses on exploring the ambivalent relationship between man and nature. While her main medium is photography, she frequently complements her artistic work by video, performance and sculpture.
 

© Jana Hartmann, Die Tür ins meer

ŠPANĚLSKO : Rubén Martín de Lucas

Rubén Martín de Lucas, série Iceberg Nations, 2018

V červnu 2018 se Rubén Martín de Lucas vydal se svým týmem a kameramanem do jižního Grónska. Obsadil dvanáct ledovců, vyvěsil na nich vlajku a prohlásil je za nové národy a teritoria, složená z tisíciletého ledu a odsouzená k tomu, aby se za několik dní rozplynula v oceánu. Umělec klade otázku abstraktní povahy pojmu národ a území prostřednictvím křehkosti ledovců, které se každý den oddělují od pobřežního arktického ledového příkrovu.

Španělsko / Narozen 1977 / Žije a pracuje v Madridu
Rubén Martín de Lucas vystudoval stavební inženýrství a je jedním z pěti spoluzakladatelů městského uměleckého kolektivu Boa Mistura, s nímž spolupracuje po celém světě. V lednu 2015 se vydal na sólovou dráhu a zaměřil se na vztah člověka a území. Fotografie, video, akce v krajině a malba jsou běžnými médii jeho uměleckého jazyka.


/ ENGLISH / 

In June 2018, Rubén Martín de Lucas, accompanied by his team and a videographer, travelled to southern Greenland to occupy twelve icebergs, plant a flag on them and claim them as new nations made up of millennia-old ice and condemned to melt into the ocean in a matter of a few days. The artist questions the abstract nature of the concept of nation and territory through examining the fragility of icebergs which detach themselves each day a little more from the Arctic ice pack.

Spain / Born in 1977 / Based in Madrid 
Rubén Martín de Lucas graduated as civil engineer and is one of the five co-founders of Boa Mistura, an artistic collective with roots in urban art, with which the artist has worked on projects across the entire world. In January 2015, he launched his solo career with a body of work that focused on the relationship between human and territory. His artistic practice uses photography, video, performative acts in landscape and painting. 
 

© Ruben Martin de Lucas, Iceberg Nation VI, from series Iceberg Nations, 2018

MAĎARSKO : Daniel Szalai

Daniel Szalai, série Novogen, 2017-2018

Novogen je název plemene geneticky modifikovaných slepic, které jsou chovány proto, aby snášely vejce výhradně pro výrobu vakcín a různých léků. Daniel Szalai se zabývá chovem slepic Novogen a jejich rolí ve farmaceutickém průmyslu. Klade zásadní otázky týkající se vztahu člověka k přírodě a k technologii. Upozorňuje nás také na vysokou ekologickou cenu, kterou je třeba zaplatit za jediný cíl, jímž je zachování zdraví a dlouhověkosti našeho druhu. Slepice se stává metaforou nemilosrdného kapitalismu, v němž se naše životy redukují na pojem zboží.

Maďarsko / Narozen 1991 / Žije a pracuje v Budapešti
Daniel Szalai se zajímá o vztahy mezi lidmi a zvířaty a s tím spojenou společenskou, politickou a ekonomickou problematiku. Daniel je členem kolektivu Carte Blanche, sdružení Studio mladých umělců a Studia mladých fotografů v Maďarsku.


ENGLISH /

Novogen is the name of a breed of chickens, genetically engineered to lay eggs for the production of vaccines and others pharmaceutical products. Considering the Novogen breed and its role in the pharmaceutical industry, Daniel Szalai poses vital questions about humankind’s relationship to nature and technology. His work calls us to consider the high environmental price paid to maintain the health and longevity of human species. At the same time, by taking the chicken as a metaphor, it reflects on the concepts of unbridled capitalism, where our own existences are seen as mere commodities. 

Hungary / Born in 1991 / Based in Budapest 
Daniel Szalai investigates human-animal relationships and reflects on their societal, political and economic anomalies. He is a member of the Carte Blanche Collective, the Studio of Young Artists’ Association and the Studio of Young Photographers in Hungary.  
 

© Daniel Szalai: Hen 4310, 2017. from the series Novogen

RUMUNSKO : Ioana Cîrlig

Ioana Cîrlig, série Accept all happiness from me, 2018 – dosud

Accept all happiness from me (Přijmi ode mě všechno štěstí) je průběžným zkoumáním flóry v době antropocénu, v době, kdy lidská činnost stále více poškozuje planetu, kdy se odpad stává novým reliéfem krajiny a kdy je příroda vnímána jako zdroj, jenž je třeba využívat až do úplného vyčerpání. Série ukazuje i osobní putování po divoké krajině a botanických zahradách, včetně setkání s lidmi, kteří se podílejí na ochraně a chápání neuvěřitelných pokladů naší biosféry.

Rumunsko / Narozena 1987 / Žije a pracuje v Rumunsku
Práce Ioany Cîrlig zkoumá vztah mezi člověkem a jeho prostředím. V roce 2015 se stala spoluautorkou knihy Post-Industrial Stories. V roce 2016 spoluzaložila rumunské Centrum dokumentární fotografie, kolektiv, který se věnuje výstavám a vydávání fanzinů a fotografických knih.


/ ENGLISH / 

Accept all happiness from me is an ongoing exploration of the botanical world in the Anthropocene, a time where the results of human activities destroy our planet every single day, our garbage is the new landform and nature is seen as a resource to be exploited until exhaustion. The series is also a personal journey through wild landscapes and botanical gardens sometimes embellished with occasional meetings with the people who try to protect and understand the glorious richness of our biosphere. 

Romania / Born in 1987 / Based in Romania 
Ioana Cîrlig’s work explores the relationship between humans and the environment. In 2015, she co-authored the Post-Industrial Stories photobook. In 2016, she co-founded The Romanian Center for Documentary Photography, a collective of photographers organising exhibitions and publishing fanzines and photobooks.  

 

© Ioana Cîrlig, Happiness

ITÁLIE : Marina Caneve

Marina Caneve, série Bridges are Beautiful, 2015 – dosud

Bridges are Beautiful (Mosty jsou krásné) je výzkumný projekt zabývající se postavením člověka v přírodě, který vznikl v návaznosti na soustavu Natura 2000. Tu tvoří řada ekologických koridorů, podporovaných Evropskou unií, jež mají za cíl ochranu biodiverzity. Jedná se o nadnárodní komunikační systém překračující rámec hraničních politik jednotlivých států a upřednostňující ekologickou logiku. Mosty jsou jednou z hlavních infrastruktur soustavy, poněvadž umožňují zvířatům bezpečně překonávat překážky, jakými jsou silnice a dálnice. Soustava je ohraničena ploty a pohyb zvířat v přírodě sledují bezpečnostní kamery, což vyvolává otázku, nakolik se opravdu mohou pohybovat volně. Marina Caneve zkoumá napětí, jež vyvolává snaha člověka o nadvládu nad přírodou.

Itálie / Narozena 1988 / Žije a pracuje v Itálii
Marina Caneve zkoumá, jak se utvářejí naše znalosti na základě multidisciplinárního přístupu. Především se zabývá pojmy poznání a zranitelnost. V roce 2020 byla vybrána pro platformu FUTURES a připojila se k agentuře MAPS. Je také spoluzakladatelkou společnosti CALAMITA/À.


/ ENGLISH / 

Bridges are Beautiful is a visual research project that takes the Natura 2000 network as a reference for researching the place that human beings occupy within nature. This network is a series of ecological corridors promoted by the European Union, created to preserve biodiversity. It is a transnational communication system that goes beyond the border policies of each state, and puts ecological logic first. Bridges are some of the most important infrastructures in the network, since they make it easier for animals to overcome architectural barriers such as motorways and roads. At the same time, multiple fences and security cameras monitor and follow their movements, casting doubt on their apparent freedom of movement. Marina Caneve’s work explores the tensions that emerge from the power that human beings try to exert over nature.

Italy / Born in 1988 / Based in Italy
Marina Caneve is a photographer exploring how our knowledge is shaped trough a research based on a multidisciplinary approach. Her primary focus is knowledge and vulnerability. In 2020, she was selected by the FUTURES platform and started to work for the MAPS agency. She also co-founded the CALAMITA/À collective.  
 

© Marina Caneve, Bridges are Beautiful, 2015

PORTUGALSKO : Maria Oliveira

Maria Oliveira, série To Wander the Sea, 2020

Série To Wander the Sea (Putování po moři) byla pořízena na solných pláních Figueira da Foz v Portugalsku. Toto místo je dědictvím předků, lidí, kteří ho vytvořili před několika staletími a kteří se naučili vnímat a utvářet přírodu, využívat moře, příliv a odliv a měsíční cykly. Sběrač soli se musí přizpůsobit počasí, umět zacházet s náhodou, protože sůl je stejně vzácná jako nestálá. Když sběrač soli večer odchází, nikdy neví, jakou sůl ráno najde...
Maria Oliveira poeticky nahlíží na tento nestabilní živel, jehož podoba se proměňuje každým okamžikem, od úplňku k úplňku, ale který na tomto místě přetrvává již tisíce let a je úzce spjat s historií lidstva.

Portugalsko / Narozena 1982 / Žije v Portu
Maria Oliveira se zabývá soužitím člověka a přírody. Svým dílem nechce dokumentovat, ale spíše předkládá poetický přístup mezi viditelným a neviditelným, mezi realitou, pamětí a představivostí. V letech 2016-2017 byla na rezidenčním pobytu v Ci.CLO Platform of Photography v Portu.
Tato série byla vytvořena v rámci rezidenčního pobytu Sustentar Project.


/ ENGLISH / 

This series was made in the Figueira da Foz salt flats in Portugal. This place is the fruit of an ancestral heritage, that of the men who created it several centuries ago and who learned to read and shape nature, to use the sea, the tides and the lunar cycles. The salt harvester has to adapt to the weather, to know how to play with chance because salt is as precious as it is fickle. When the salt harvester leaves for the night, he never really knows in what state he will find the salt in the morning...
Maria Oliveira takes a poetic look at this unstable element whose appearance changes from one moment to the next, from one moon to the next, but which has endured for thousands of years in this place and is thus intimately linked to the history of humanity.

Portugal / Born in 1982 / Based in Porto
Maria Oliveira explores the coexistence of man and nature. Her work does not seek to document, but rather offer a possible poetic approach, between the visible and the invisible, between reality, memory and imagination. Between 2016 and 2017, she was in art residence of the Ci.CLO Platform of Photography in Porto.
This series was developed as part of the Sustentar Project residency.
 

© Maria Oliveira, To Wander the Sea, 2020

SLOVENSKO : Leontína Berková

Leontína Berková, série Golden Ratio, 2020

V cyklu Golden Ratio (Zlatý řez), který je metaforou rajské zahrady, pracuje Leontína Berková se staletým rodinným sadem, který pěstovali její předkové, jako se svědkem zrodu a zániku nových druhů v ohraničeném prostoru.  Jablko je pro ni symbolickým počátkem všeho. Přirozený vývoj nového druhu trvá stovky let, zatímco člověk může jeho vývoj nejen urychlit, ale také kontrolovat. Umění využívá jako platformu tvorby, která se řídí jejími vlastními pravidly a zkoumáním, které nemá vědecký charakter.

Slovensko / Narozena 1992 v Československu / Žije a pracuje v Bratislavě
Leontína Berková je absolventkou Vysoké školy výtvarných umění a designu v Bratislavě (AFAD) a zabývá se výzkumem fotografického média. Zkoumá způsoby zobrazení prostorové a materiální reality prostřednictvím dvourozměrného média. Zajímá se zejména o ekologii a spotřebu, která je jako pojem jedním ze specifik člověka.


/ ENGLISH / 

In her Golden Ratio series, as a metaphor for the garden of paradise, Leontína Berková uses the century-old family orchard that her ancestors cultivated as a witness to the arrival and departure of new species on a defined territory. The apple symbolically represents for her the place where everything started.
A new species takes hundreds of years to develop naturally, while humans can not only accelerate its evolution, but also control it. The artist's method then becomes itself a platform for creation, following its own rules and non-scientific research methods.

Slovakia / Born in 1992 in Czechoslovakia / Based in Bratislava
Leontína Berková is a graduate of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD) and in her work, she examines the photographic medium. She explores ways of representing spatial and material reality through a two-dimensional medium and is particularly interested in ecology and consumption which, as a concept, is one of the specificities of humans.
 

© Leontína Berkova, Golden Cuts, 2020

POLSKO : Ada Zielińska

Ada Zielińska, série Works from multiple projects, 2018-2021

Ada Zielińska se věnuje autoterapii prostřednictvím fotografie. V rozčilení i s úlevou zobrazuje nebezpečné situace. Možná je to pro ni způsob, jak zkrotit dysfunkce naší společnosti? Umělkyně vyjadřuje svou touhu po destrukci, vypráví o absurditě konzumu nebo poukazuje na škodlivé dopady globalizace na současný cestovní ruch tím, že se vydává na místa postižená přírodními katastrofami. Závěry jsou často hořké! Zdá se, že pro moderního člověka je dnes snazší představit si konec světa než konec kapitalismu...

Polsko / Narozena 1989 / Žije a pracuje ve Varšavě
Absolventka Akademie výtvarných umění ve Varšavě Ada Zielińska se věnuje fotografii a instalacím. Ve svém díle zkoumá destrukci, konfrontuje se s materiálním rozkladem a dokumentuje ekologické katastrofy, které ji obklopují.


/ ENGLISH / 

Ada Zielińska uses photography as self-therapy. Between excitement and relief, she likes to stage dangerous situations; perhaps a way for her to tame the dysfunctions of our society? The artist exposes her desire for destruction, depicts the absurdity of consumption and addresses the harmful effects of globalisation on contemporary tourism by travelling to sites affected by natural disasters. The results are often bitter! Nowadays, it seems easier for modern man to imagine the end of the world than the end of capitalism...

Poland / Born in 1989 / Based in Warsaw
A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw, Ada Zielińska works both with photography and installations. She explores the idea of destruction and documents the environmental catastrophes around her, confronting material disintegration.
 

© Ada Zielińska, Works from multiples series, 2018-2021

RAKOUSKO : Markus Guschelbauer

Markus Guschelbauer, série Tree Works, 2011-2018

Markus Guschelbauer vytváří ve svých instalacích prostory, v nichž pomocí různých materiálů vytrhává své objekty, v tomto případě stromy, z jejich přirozeného prostředí. Koruny stromů a kořeny jsou odříznuty. Přirozené pozadí zmizí. Stromy a kmeny se stávají pouhými artefakty, jejichž dřívější přirozený stav připomínají jen stíny vnějších větví. Příroda je zde izolována a redukována na formální zobrazení, které připomíná abstraktní malbu nebo dokonce fotomontáž.
Autorův umělecký proces začíná site-specific instalací, pokračuje sérií klasických fotografií focených na kinofilm a jejich vyvoláním.

Rakousko / Narozen 1974 / Žije a pracuje ve Vídni
Markus Guschelbauer vystudoval fotografii na Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Fotografie, videa a site-specific instalace jsou ústředním prvkem jeho tvorby. Jeho oblíbenými tématy jsou krajina , její ztvárnění ve výtvarném umění a také příroda.


/ ENGLISH / 

In his installations, Markus Guschelbauer creates physical spaces using various materials to extract his subjects – trees in this case – from their natural environment. Treetops and roots are cut off. The natural background disappears. Trees and trunks thus become mere artifacts with only the shadows of the outer branches reminding us of their former natural state. Nature is isolated and reduced to a formal representation referring to abstract painting, if not photomontage.
Guschelbauer’s artistic process begins with an in-situ installation and continues with a series of film photographs and then a series of prints.

Austria / Born in 1974 / Based in Vienna 
Markus Guschelbauer graduated in photography at the University of Applied Arts in Vienna. He uses photography, video and site-specific installations and his favourite themes include the landscape and its representation in Fine Arts as well as nature.
 

© Markus Guschelbauer, Bildrecht, Peach

ŠVÉDSKO : Inka & Niclas

Inka & Niclas, série 4K Ultra HD, 2020-2022

Série 4K Ultra HD se zamýšlí nad způsobem, jakým vnímáme krajinu prostřednictvím různých obrazovek a objektivů našich fotoaparátů. Náš současný obraz krajiny a přírody se tak vytváří na základě toku obrazů na displejích.
Tato práce zkoumá psychologické účinky přírodních jevů a krajiny na člověka. Jejich reprezentace se k nám dostávají na displejích v téměř zautomizováné záplavě. Inka & Niclas se snaží pochopit složité mechanismy, které dávají panoramatům jejich posvátný charakter a ze kterých se stává soudobý rituál.

Švédsko / Narozeni 1985 a 1984 / Žijí a pracují ve Stockholmu
Inka & Niclas tvoří umělecké duo od roku 2007. Materiální podstata fotografie je v jejich umělecké činnosti klíčová. Zabývají se otázkami současného vnímání přírody a souvislosti mezi fotografickým médiem a stylizací krajiny. V roce 2021 jim byla udělena cena EMOP Arendt Prize. Toto tvůrčí duo zastupuje galerie Dorothée Nilsson v Berlíně.


/ ENGLISH / 

The 4K Ultra HD series questions the way we consume landscape through our photographic lenses and screens. The contemporary image we have of landscape and nature is constructed through the uninterrupted flow of images to our screens.
The work explores the psychological effects of natural phenomena and landscapes on humans. Their representations reach us through our screens in an almost automated influx. Perceiving this as a contemporary ritual, Inka & Niclas try to approach the complex mechanisms that give a sacred character to panoramas.

Sweden / Born in 1985 nad 1984 respectively / Based in Stockholm 
Inka & Niclas is an awarded artist duo, working together since 2007. The materiality of photography is key to their artistic practice, which questions the contemporary perception of nature and the link between the photographic medium and landscape stylization. They were awarded the EMOP Arendt Prize in 2021 and are represented by the Dorothée Nilsson Gallery in Berlin.
 

© Inka & Niclas, 4K Ultra HD, 2020-2022

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem