fr  /  cz

Magnetický sever, východ

Sofi Hémon, Inna Maaímura, QWA

Vernisáž proběhne 9. 10. v 18 h v Pavilonu Antrhopos v Brně.

Mezi přitažlivými silami světových stran se otevírá obrovské území – jak geografické, tak poetické – nekonečné prostory, kterými procházela zvěř pleistocénu.

Sever je bod absolutní, teoretický, bod vztahování a orientace, ale Magnetický sever jej zdvojuje, otevírá odchylku, prostor rozdílnosti a přitažlivosti (magnetické).

Sever ukrývá paleolitické krajiny a zvěř, poslední mamuti uhynuli v tomto severo-východním symbolickém směru, na ostrově Wrangler na severo-východním okraji Sibiře, a to v době, kdy člověk stavěl velké pyramidy...

Východ, ten je relativní: na Sever můžeme dojít (teoretický bod), na Východ nikdy. Východ se ztrácí pod kroky chodce.

Podobně se nacházíme mezi faktickými a objektivními daty a nekonečným poetickým prostorem, který se ztrácí, vzdaluje, opouští nás a mizí v dálce. To jsou polarity, mezi kterými se snažíme určit cestu, otevřít pole, poetický prostor mezi dneškem a ztracenou minulostí. To je jedno z pojítek, které sdružují archeologa a umělce.

„Severo-Východ“ tak představuje směry a území – symbolické a reálné – poetiku temné země [terre obscure], jíž se jako umělci-archeografové snažíme ozřejmit stopy, či vydávat se po jejích stezkách.

Binom QWA, jsou dva francouzští výtvarní umělci, Sofi Hémon & Inna Maaimura.

Kurárorkou výstavy je Martina Galetová. 

 

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem