fr  /  cz

Generál Pellé a čeští umělci v První válce

Výstava je otevřena ve dnech úterý – neděle od 13 do 18 hodin.

Villa Pellé
Pelléova 10, Prague 6

Ke stému výročí založení ČSR v roce 1918 připravila Galerie Villa Pellé jedinečnou výstavu, připomínající tuto událost ve spojení s osobností generála Maurice Pellé, který na žádost prezidenta Masaryka pomáhal budovat strukturu moderní armády nového státu. Pellé je tu představen zároveň jako bravurní kreslíř, zaznamenávající krajiny a umělecké památky svých cest, ale i jako člověk kulturního rozhledu, navazujícího v Čechách kontakty s umělci, jako byli např. A. Mucha, F. Kupka, J. Mařatka a konečně Zdenka Baunerová, jejíž neteř Jarmilu si vzal za ženu. Výstava zároveň však připomíná první světovou válku, která ke vzniku republiky vedla a která byla umělecky zachycena mnoha českými malíři a sochaři jako byli F. Kupka, J. Váchal, O. Nejedlý, E. Filla, O. Gutfreund a řadou dalších, jejichž díla nejdete ve výstavě.

Ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a vnučkou generála, Isabelle Monzini-Pellé.

Výstava se koná pod záštitou J. E. pana Rolanda Galharagua, velvyslance Francie v ČR.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem