fr  /  cz

Lednicko-valtický hudební festival 2021

Tvorbě Antonia Vivaldiho bude věnován 6. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu, který se bude konat od 2. do 16. října 2021 v Lednicko-valtickém areálu zapsaném na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

V rámci festivalu se můžeme těšit hned na tři koncerty vynikajících francouzských umělců a souborů: Ensemble Matheus s jeho uměleckým garantem Jeanem-Christophem Spinosim, který zde zahájí spolupráci s kontratenoristou Jakubem Józefem Orlińskim, houslistku Amandine Beyer s ansámblem Gli Incogniti a koncert francouzské pěvkyně Delphine Galou s italským barokním souborem Accademia Bizantina.

Koncerty se konají pod záštitou francouzského velvyslance Alexise Dutertra.

Program festivalu & Vstupenky online

Přehled akcí

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem