fr  /  cz

Akademie Versailles

Uzávěrka přihlášek: 8. listopadu 2020
Závěrečný koncert: 18. července 2021

Praha

Od 13. do 18. července 2021 se koná pátý ročník mistrovských interpretačních kurzů Akademie Versailles. Tento mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace pořádá Collegium Marianum ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Pražskou konzervatoří a Francouzským institutem v Praze. Je součástí dlouhodobé spolupráce mezi Collegiem Marianem, Francouzským institutem v Praze a prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví francouzské barokní kultury.
Akademie Versailles je doprovodnou akcí mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

Následující ročník Akademie Versailles bude věnován nastudování árií a tanců z díla Jeana-Philippa Rameaua a koncertnímu provedení barokní opery Françoise Colina de Blamont: Le Retour des dieux sur la terre (1725). Studenti představí výsledek své práce na závěrečném koncertu 18. července 2021.

Kurzy povedou lektoři:
Jana Semerádová – dirigent, vedení dechové sekce; Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika; Lenka Torgersen – koncertní mistr, vedení smyčcové sekce; Violaine Cochard – basso continuo; Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost st

Podrobné informace a přihlášky najdete zde. 
Uzávěrka přihlášek je 8. listopadu 2020!

Kontakt: festival@collegiummarianum.cz 
Web: www.akademie-versailles.cz

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem