fr  /  cz

„Digital Crossroads - mezinárodní setkání v oblasti digitální tvorby“

Nová forma schůzek a výměny zkušeností pro profesionály

online

1. 5. - 1. 10.
online
Zdarma

Francouzský institut nabízí novou možnost online setkávání profesionálů Digital Crossroads – mezinárodní setkávání k tématice digitální tvorby. Tento cyklus výměn a prezentace francouzské digitální tvorby se koná od května do září 2021 a vznikl v těsné spolupráci s hlavními aktéry v tomto oboru ve Francii.

 Digital Crossroads se zaměřuje na propagaci francouzské digitální tvorby a posílení vazeb mezi francouzskými a zahraničními odborníky, jejich cílem je podpora exportu děl a odborných znalostí v tomto odvětví, rozvoj koprodukcí a otevírání nových trhů pro tento druh kulturního průmyslu.

Od května do září 2021 tato online setkání nabídnou bohatý program připravený ve spolupráci s významnými francouzskými festivaly v oblasti digitální tvorby (virtuální realita, digitální umění, intermédia, animace):

 • Les Ailleurs (6. dubna - 11. července 2021), festival věnovaný virtuální realitě
 • Museum Connections (18. - 19. května 2021), mezinárodní veletrh určený pro profesionály věnující se současným tendencím a inovacím ve výstavnictví
 • NewImages (9. - 13. června 2021), festival digitální a virtuální tvorby
 • Festival international du film d’animation d’Annecy (14. – 19. června 2021), celosvětové setkání věnované animované tvorbě
 • PiXii (21. - 24. června 2021), mezinárodní festival digitální kultury na rozhraní dokumentární, kulturní a virtuální tvorby 
 • Laval Virtual (7. - 9. července 2021), mezinárodní veletrh věnovaný inovacím ve virtuální realitě a rozšířené realitě, s částí věnované digitálnímu umění
 • Cannes XR (6. - 17. července 2021), sekce XR na festivalu v Cannes
 • Scopitone (8. - 19. září 2021), mezioborový festival digitálního umění

 

Proč?

Tento cyklus setkávání profesionálů v online prostoru je určen pro zahraniční profesionály z oblasti kultury:

ředitele /ředitelky, kurátory/kurátorky, dramaturgy/dramaturgyně, vedoucí digitálních projektů kulturních institucí: muzeí, galerií, divadel, zábavných podniků, atd.

ředitele /ředitelky, dramaturgy/dramaturgyně festivalů věnovaných digitální tvorbě

produkční pracující na mezinárodním poli, kteří si přejí objevit a zařadit do programu francouzskou digitální tvorbu a/nebo kteří hledají partnery na koprodukční projekty

osoby odpovědné za distribuční a publikační struktury v oblasti digitální tvorby (digitální umění, videohry, imerzivní virtuální realita, atd.)

univerzitní badatele, kteří jsou zapojeni do projektů digitálního umění

Nabízený program : 

V rámci Digital Crossroads budou moci zahraniční profesionálové a jednotliví partneři tohoto projektu využít speciální online přístup na partnerské festivaly, bude jim poskytnut přístup k mnoha zdrojům jako jsou portfolia umělců, rozhovory, zkušenosti s online produkcemi atd.), dostanou možnost schůzek s francouzskými profesionály, přístup k bohatému adresáři francouzských a zahraničních profesionálů, přístup na výměnnou a kontaktní platformu (nástroj pro kontaktování / hledání kontaktů, videokonference atd.).

Těm, kteří se budou moci zúčastnit prezenčního programu, budou poskytnuty volné vstupenky, pozvánky či vícedenní vstupenky se slevou, a také jim bude nabídnuta pomoc na místě (kontakty, rezervace hotelů atd).

Každý z mezinárodních účastníků si může sestavit svůj program „na míru“ podle svých potřeb a zájmů.

Přihlášky:
Zahraniční profesionálové a kulturní pracovníci partnerských organizací se mohou zapsat do 25. dubna 2021 na uvedených webových stránkách.

Zápis:

 1. Zaregistrujete se na Digital Crossroads zde.
 2. Na závěr registrace si vytvoříte účet na stránkách Imagina. Nezapomeňte potvrdit vaši registraci pomocí emailu, který automaticky obdržíte.
 3. Ve chvíli, kdy bude vaše účast schválena Francouzským institutem, dostanete potvrzující email s programem Digital Crossroads a se všemi akcemi. Od této chvíle budete moci začít s online výměnou v sekci „Networking“.
 4. Program začne v květnu 2021, ale již nyní se můžete seznámit s obsahem platformy.

Příloha: brožura v angličtině

Aktualizované informace, ve francouzštině a angličtině, stejně jako detailní popis každé akce a partnerů najdete na stránkách Francouzského institutu.

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem
221 401 011  /  info@ifp.cz