fr  /  cz

DELF Pro (profesionální verze)

Určeno pro studenty či pracující, kteří si přejí zařadit nalézt zaměstnání ve Francii, či se ve frankofonním prostředí dále rozvíjet.

Zapište se! Klikněte zde
Hodnocené úrovně

Zahrnuje 4 nezávislé diplomy: A1, A2, B1 a B2.

Hodnotí všeobecné komunikativní dovednosti ve všech běžných pracovních situacích. Témata zkoušek jsou přizpůsobena odpovídajícím profesním oborům.Diplom představuje skutečnou přidanou hodnotu pro všechny, kdo chtějí vstoupit na frankofonní trh práce či na něm vylepšit své postavení.  

Ceny a termíny

Přidejte se k nám


Členská karta Francouzského institutu
Chci se stát členem