Academie Versailles (20.-24. března 2019)

Academie Versailles (20.-24. března 2019)


Závěrečný koncert studentů Academie Versailles 24. března 2019 ve 14 h

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy francouzské barokní hudby jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

LEKTOŘI:
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika

Stephanie Pfister – housle, komorní hra

Jana Semerádová  – flauto traverso, komorní hra

Bruno Cocset – violoncello, komorní hra

Beatrice Martin – cembalo, basso continuo, komorní hra

Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec

Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny

Akademie Versailles je mezinárodně vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt pořádá Collegium Marianum ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a HAMU – Oddělením historicky poučené interpretace a cembalovou třídou. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.

Závěrečný koncert studentů Akademie Versailles 2019

24. března 2019 | 14:00
vstup volný na základě předchozí registrace na josefina@collegiummarianum.cz

Sál Martinů, Hudební a taneční fakulta AMU
Malostranské náměstí 258/13, Praha 1 - Malá Strana