Markéta Magidová: Soft Target

Markéta Magidová: Soft Target


Vernisáž: středa 13. září v 18h30

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Sousloví Soft Target (do češtiny zjednodušeně překládáno jako „měkký cíl“) označuje lehce napadnutelné, zranitelné osoby a místa zvláště civilního charakteru (nákupní centra, nemocnice, koncerty, dopravní prostředky, turistické destinace atd.).

V této perspektivě jako by se obyčejný život stával něčím nechtěným, neschopným adekvátně čelit situaci. Návštěva kina, kaváren či přátel se může během sekundy dramaticky proměnit v událost plnou šoku, strachu, bolesti a utrpení.

V logice útoku je nestřežené jednání slabým a zneužitelným bodem. V obráceném pohledu bychom ale mohli vidět samotné vytváření terčů coby anomálii protínající normalitu. Potřeba zacílit, obvinit a zvítězit se zintenzivňuje úměrně té míře, do jaké jsme ochotni pozorovat a řídit naše životy logikou terče.

Během posledních let nálada ve společnosti eskaluje směrem k větší a větší nenávisti, přibývá také obětí na obou stranách dislokovaných útoků neviditelných nepřátel. Jak a před kým bychom se měli chránit? Na koho vlastně míříme a proč?

Práce prezentované na výstavě Soft Target se prostřednictvím fotografií, filmu a instalací soustředí na moment ochrany i napadení.

Video V takových časech mysl ustrne (The Mind Goes Numb at Times like These,, 2017) analyzuje myšlenkové a emoční procesy lidí zaskočených situací útoku; prodlužuje ne více než zlomek sekundy odehrávající se v hlavě očitých svědků na osm a půl minuty narace.

Objekty, instalace a fotografie na výstavě spojují prvky obyčejných předmětů, často využívaných v domácnosti nebo při zájmových aktivitách s linií úzkosti, strachu i agrese zmrazených v čase.

Markéta Magidová je intermediální umělkyní pracující s videem, performancí, fotografií, textem a instalací. Ve své tvorbě se zabývá motivy nerovnosti, abnormality a asymetričnosti lidských vztahů i prostředí, v němž lidé žijí.

Stresové či neobvyklé situace jsou úběžníkem jejího zájmu – ať již v akcentaci na všudypřítomný apel výkonnosti, normality, objektivity vědění či stability systému. Umělkyně pozoruje myšlenkový i fyzický pohyb lidí v predeterminované sociální, politické a ekonomické mřížce.

Autorka představila své dílo na řadě přehlídek v zahraničím i v českém prostředí (CEAAC ve Štrasburku; Národní galerie v Makedonii, Mezinárodní festival performance v Sofii, Festival alternativního divadelního výrazu v Záhřebu, Moskevské bienále mladých, Jiné vize PAF, FAIT gallery, Entrance gallery, galerie MeetFactory, TIC, Dům umění, PLATO, Mezinárodní festival 4 + 4 dny v pohybu aj.). Vydala tři autorské knihy (Překlapy a přehmaty, Překlad, Domácí slovník) a její text Překlapy a přehmaty byl převeden Českým rozhlasem do celovečerní rozhlasové hry.

Práce prezentované na výstavě Soft Target jsou výsledkem Rezidenčního pobytu Praha-Štrasburg, který pořádají Frabncouzský institut v Praze, CEAAC a MeetFactory.

www.marketamagidova.com