DELF Scolaire et Junior

Od 27. února 09:00 do 8. března 13:00 2017

Juniorská verze zkoušky DELF JUNIOR a žákovský DELF SCOLAIRE mají stejnou strukturu jako DELF pro dospělou veřejnost. Rozdíl je pouze v tématech, která jsou přizpůsobena zájmovým oblastem mládeže.

Zkouška je určena pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol a získaný diplom má stejnou platnost jako diplom ze zkoušky DELF pro dospělou veřejnost.

Jednotlivé úrovně zkoušek jsou nezávislé a kandidáti se mohou zapsat na jakoukoliv zvolenou úroveň. V každé úrovni jsou hodnoceny čtyři jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev.

Studentům nabízíme možnost získat diplomy v následujících úrovních:
- DELF A1
- DELF A2
- DELF B1
- DELF B2

PŘÍŠTÍ ZÁPIS NA ZKOUŠKI DELF SCOLAIRE - 2017

Zápisy od 09. 10. do 21. 10. 2017 (pondělí - čtvrtek 15 - 18 hodin a v pátek 9 - 12 hodin)


Úroveň
Datum
Zápisné
DELF A1
13. 11. 2017
800,- Kč
DELF A2
14. 11. 2017
800,- Kč
DELF B1
15. 11. 2017
1 400,- Kč
DELF B2
16. 11. 2017
1 400,- Kč


PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKU DELF SOLAIRE 2017

Word - 512.4 kb

Vyplněný a podepsaný formulář je možné přinést osobně na sekretariát kurzů IFP nebo zaslat naskenovaný elektronicky na cours ifp.cz


Více informací a příklady zkouškových témat najdete zde: http://www.ciep.fr/delf-junior/index.php
nebo
v informační brožuře a příručce pro kandidáta

Tisknout článek Verze pro tisk