Jak se zapsat na kurz

1/ Zájemce, který není ve francouzštině začátečník, zatím není studentem IFP nebo od minulého zápisu uběhlo více než 6 měsíců (povinný rozřazovací test):
Zájemce se zúčastní rozřazovacích testů, které se pořádají v IFP v období zápisů, data a hodiny jsou zveřejňovány na webových stránkách IFP (www.ifp.cz), na informačních nástěnkách IFP a v propagačních materiálech IFP. Zápis na dálku není možný, vyjma výslovného souhlasu oddělení kurzů. Rozřazovací test je nezávazný a zdarma, slouží pouze k zařazení studenta do kurzu odpovídajícího úrovni jeho francouzštiny.

Před absolvováním rozřazovacího testu zájemce vyplní přihlášku. Po rozřazovacím testu je zapotřebí předat vyplněnou a podepsanou přihlášku na sekretariát oddělení kurzů IFP.
Po obdržení přihlášky provede oddělení kurzů zápis do kurzu a vystaví příslušnou fakturu. Tato faktura musí být zaplacena nejpozději dva pracovní dny před první hodinou (viz článek 3 tohoto dokumentu Platební podmínky).


2/ Stávající student IFP nebo úplný začátečník (bez rozřazovacího testu):
Zápisy do kurzů probíhají v IFP během období zápisů, data a hodiny jsou zveřejňovány na webových stránkách IFP (www.ifp.cz), na informačních nástěnkách IFP a v propagačních materiálech IFP, je možné se zapsat i prostřednictvím emailu.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné přinést osobně na sekretariát kurzů IFP nebo zaslat naskenovanou elektronicky na cours ifp.cz.

Po obdržení přihlášky provede oddělení kurzů zápis do kurzu a zašle studentovi příslušnou fakturu. Tato faktura musí být zaplacena nejpozději dva pracovní dny před první hodinou (viz článek 3 tohoto dokumentu Platební podmínky).


Přihláška na kurzy francouzštiny


JAKÉ MÁTE VÝHODY JAKO STUDENT FRANCOUZSKÉHO INSTITUTU V PRAZE?
- Za zvýhodněnou cenu 100 Kč místo obvyklých 490 Kč obdržíte členskou kartu IF Pass s roční platností, se kterou máte, mimo jiné, přístup ke zvýhodněným cenám jazykových kurzů.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY-

Tisknout článek Verze pro tisk