Vzdělávací spolupráce

Prezentace jazykové a vzdělávací sekce

Jazyková a vzdělávací sekce realizuje politiku Francie v oblasti propagace francouzštiny na základních a středních školách v České republice a na výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání.

Na koho se obracet:

Florence SAINT-YGNAN
atašé pro francouzský jazyk
florence.saint-ygnan ifp.cz
tel.: 221 401 064
jazykové znalosti: francouzština, angličtina
vCard

Zodpovídá za následující agendu:
- propagace francouzského jazyka: spolupráce s českými institucemi, Sdružením učitelů francouzštiny (SUF), se sdružením Gallica a s vysokoškolskými katedrami románských studií
- propagace Frankofonie v České republice
- centrální koordinace a propagace certifikátů DELF, DALF, „žákovského DELFu“ (DELF scolaire) a DELF PRO
- další vzdělávání učitelů francouzštiny
- evropské jazykové sekce s rozšířenou výukou francouzštiny
- propagace a rozvoj profesní francouzštiny

Mgr. Jiří VOTAVA, MBA
projektový manažer - excelentní obory vzdělání a školní výměny
jiri.votava ifp.cz
tel.: 221 401 057
jazykové znalosti: čeština, francouzština, angličtina, němčina
vCard

Zodpovídá za následující agendu:
- program středoškolských mobilit "Rok ve Francii"
- české sekce ve Francii (Dijon, Nîmes)
- česko-francouzské bilingvní sekce
- podpora odborného vzdělávání na středních školách
- propagace evropských vzdělávacích programů (spolupráce mezi ČR a Francií)

Charlotte Grondin
koordinátorka Francouzských aliancí v ČR
coordination alliancefrancaise.cz
tel.: 221 401 004

Vladimíra PASCO
asistentka
tel.: 221 401 010
vladimira.pasco ifp.cz
jazykové znalosti: čeština, francouzština
vCard

Francouzský institut v Praze
Jazyková a vzdělávací sekce
Štěpánská 35
P. O. Box 850
111 21 Praha 1
Recepce: 221 401 011

Tisknout článek Verze pro tisk