TEF TP, Canada a TEFaQ

Tento test je mezinárodní referenční pomůckou ať k pracovním či studijním příležitostem nebo k stěhování do frankofonní země.
- Vyšší studia ve Francii
- Stěhování se do Kanady
- Stěhování se do Quebeku

TEF je potřebný také v akademických institucích nefrankofonních zemí (školy, univerzity) a také v centrech jazykového vzdělávání, která nabízí kurzy francouzštiny pro cizince.

Osvědčení TEF nabízí individuální komentáře pro každého z kandidátů: ohodnotí vás buď na počátku (formou diagnostiky či úrovně) nebo v konečné fázi (potvrzení o zakončení studia francouzštiny).

TEF může být i pomůckou pro firmy při řízení lidských zdrojů v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců, k přesnému a spolehlivému ohodnocení efektivnosti jazykových programů ve francouzštině a v přijímání nebo povýšení pracovníků. Dále může být uplatněn při vysílání pracovníků do dceřiných společností ve frankofonních zemích.

Projděte si kompletní nabídku návodů pro zkoušku TEF

Další nástroje pro přípravu zkoušky TEF


Ceny TEF (2017-2018):

Pouze povinná část: 3 300,- Kč

Povinná část + 1 nepovinná část (písemný nebo mluvený projev): 4 550,- Kč

Povinná část + 2 nepovinné části (písemný a mluvený projev): 5 800,- Kč

Ceny TEF CANADA (2017-2018):

4 nedílné součásti (poslech+porozumění textu+písemný projev+mluvený projev): 5 600,-KčTEFaQ

V případě oficiální žádosti o imigraci do Quebeku nabízíme také variantu zkoušky TEFaQ, která je uznávána Ministerstvem imigrace (MICC) Quebeku.

Cena TEFaQ (2017-2018):

- Porozumění mluvenému slovu: 1 400,- Kč
- Porozumění textu: 1 400,-Kč
- Písemný projev: 1 400,- Kč
- Mluvený projev: 1 400,- Kč

Ke zkouškám TEF a TEFAQ nepotřebujete mít žádný diplom a můžete se jej zúčastnit vícekrát. Osvědčení výsledků je platné 1 rok ode dne absolvování testu a předává je Francouzský institut v Praze.

Více informací o TEFu a TEFAQu (složení a doba trvání zkoušek) najdete na stránkách: [http://www.centredelanguefrancaise....]

Podmínky pro zápis na zkoušky TEF a zabezpečení průběhu zkoušek v Podmínkách zápisu a skládání zkoušek TEF

Data a tarify v naší brožuře

- Přihláška TEF / TEFaQ QUEBEC / KANADA

- Podmínky zápisu a skládání zkoušek TEF


- Příručka uchazeče eTEF

- Příručka uchazeče eTEF QUEBEC

- Příručka uchazeče eTEF KANADA

Termíny zkoušky TEF/TEFaQ:

- 10/2017

Zápisy končí vždy 7 dní před plánovaným datem zkoušky.

Tisknout článek Verze pro tisk