Užitečné odkazy

Obecné informace

Espace Campus France Praha vás doprovodí individuálním a konkrétním způsobem při přípravě vašeho projektu studií ve Francii. Najdete zde zejména: informace o francouzském vysokoškolském systému, analýzu vašeho studijního projektu a pomoc při hledání vhodného studijního programu, pomoc při vypracování kandidatury a sledování postupu vyřizování vaší žádosti, rady o praktickém životě ve Francii a financování studií: www.ceskarepublika.campusfrance.org

- Francouzská národní agentura pro propagaci francouzského vysokoškolského vzdělávání v zahraničí:
www.campusfrance.org

- Ministerstvo vysokého školství a výzkumu: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

- Ministerstvo národního vzdělávání: www.education.gouv.fr

- Studovat ve Francii: Ministerstvo zahraničních věcí Francie http://www.diplomatie.gouv.fr

Studijní programy ve Francii

- Vyhledejte si katalog on-line Campus France (ve francouzštině a angličtině):
www.campusfrance.org> catalogue des formations

- Státní informační ústav pro vzdělání a povolání (ONISEP): www.onisep.fr

Inženýrská studia
- Síť n+i inženýrských škol: www.nplusi.com
- Síť ParisTech: (sdružení francouzských Grandes Écoles- věda a technika) : www.paristech.org
- Síť Polytech: (národní síť inženýrských technických škol a technických univerzit) : www.polytech-reseau.org
- www.cefi.org: Comité d’Etudes sur les Formations d’Ingénieurs
- www.cge.asso.fr: Conférence des Grandes Ecoles

Studium umění, kultury a architektury
- Síť CampusArt: www.campusart.org
- Ministerstvo kultury a komunikace : www.culture.gouv.fr >infos pratiques > formation
- Síť « archi »: www.archi.fr/ECOLES
- Seznam regionálních uměleckých škol: www.andea.fr
- Studium oboru móda (webové stránky Unie textilního průmyslu): www.textile.fr

Studium zdravotnictví
- Ministerstvo zdravotnictví : www.sante.gouv.fr
- Síť 28 fakultních nemocnic - Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) : www.reseau-chu.org
- Vysoká škola veřejného zdravotnictví - Ecole des Hautes Études en Santé Publique : www.ehesp.fr

Dálkové studium
- Seznam dálkového studia: http://www.formasup.education.fr
- CNED (Centre national d’enseignement à distance) (Centre national d’enseignement à distance - Národní centrum pro dálkové studium) : www.cned.fr
- FIED, Fédération interuniversitaire de l’enseignement à distance - Meziuniverzitní federace distančního vzdělávání: www.fied-univ.fr
- Lingvistická, mezikulturová a vědecká příprava nefrankofonních studentů pro další studium (pobakalářské) ve Francii: www.e-filipe.org


Výzkum
- Seznam Campus France škol pro doktorská studia:
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
- Prezentace doktorských studií: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr >Enseignement supérieur > Formations et diplômes > Formations générales> Doctorat
- Asociace Bernarda Gregory (profesní zapojení mladých doktorů): www.abg.asso.fr

Francouzština

Diplomy a testy francouzštiny
- Fiche Campus France: http://editions.campusfrance.org/filieres/fr/fle_fr.pdf
- CIEP (Centre international d’Études Pédagogiques (Mezinárodní centrum pro pedagogická studia) -TCF - DALF – DELF): www.ciep.fr
- CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (Průmyslová a obchodní komora v Paříži) - TEF a diplomy obchodní a odborné francouzštiny): www.ccip.fr
- Alliance Française:www.alliancefr.org
- www.fle.fr: Groupement de professionnels de l’enseignement du français comme langue étrangère (FLE)

Frankofonie
- Agence Universitaire de la Francophonie – Univerzitní agentura pro frankofonii : http://www.auf.org
- Mezinárodní organizace frankofonie:http://www.francophonie.org
- TV Monde, frankofonní televize: http://www.tv5.org
- Radio France Internationale: http://www.rfi.fr
- Mezinárodní aktuality 24/24 (ve francouzštině, angličtině a arabštině): www.france24.com

V České republice
- Francouzský institut v Praze: www.ifp.cz
- Webové stránky koordinace Francouzských aliancí v České republice: http://www.alliancefrancaise.cz/
- Frankofonní studijní programy v České republice: http://www.france.cz/spip.php?rubrique132

Stipendia
- CampusBourses: všechny programy stipendií dle profilu studií (francouzsky a anglicky): http://www.campusfrance.org/ > catalogue des formations > annuaires des programmes de bourses
- Stipendia Francouzského velvyslanectví v ČR: www.ifp.cz
- Program Copernic: http://www.france.cz/spip.php?article577 ; http://www.cdi.fr/option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=61&lang=fr/programme.html
- Stipendium Eiffel : http://www.egide.asso.fr/
- CNOUS : http://www.cnous.fr/
- Stipendia CIFRE : www.anrt.asso.fr

Studentský život

- CNOUS : http://www.cnous.fr/_vie_47.htm

Zaměstnání - stáže
- Campus France – Pracovat ve Francii : http://www.campusfrance.org/fr/a-etudier/sejour01-6.htm
- Pôle Emploi : http://www.pole-emploi.fr/accueil/
- L’Etudiant : http://www.letudiant.fr/jobsstages.html
- Kap’stages : http://www.kapstages.com/
- Přijímání mladých cizinců do rodin - Accueil familial des jeunes étrangers (AFJE) na práci « au pair » : http://www.afje-paris.org
- Služba CROUS « dočasné zaměstnání » : http://www.cnous.fr/_vie_59.htm

Ubytování
- Podpory na bydlení :http://www.caf.fr
- Internetový portál Asociace pro ekonomický rozvoj studentského bydlení - l’Association pour le développement économique du logement étudiant (ADELE): www.adele.org
- Soukromé studentské koleje : www.estudines.com ; www.icade-immobilier.com ; www.studelites.com ; www.le-sle.com ; www.leclubetudiant.com ; www.lamyresidences.com
- Nájmy v privátním sektoru :http://www.pap.fr/
- Sdílené bydlení : www.colocation.fr/ ; www.recherche-colocation.com/ ; www.appartager.com/

Časopisy pro studenty

- www.letudiant.fr
- www.studyrama.com

Informační centra v České republice

- Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (Programmes Erasmus, Leonardo…): www.naep.cz
- Centrum pro studium vysokého školství: www.csvs.cz
- Dům zahraničních služeb MŠMT: www.dzs.cz
- Národní informační centrum pro mládež: www.icm.cz

Tisknout článek Verze pro tisk