Školní rok 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 odjelo studovat do Francie na 29 středních škol celkem 58 studentů z České republiky. Školní docházku realizovali v 1. nebo 2. ročníku lycea v oborech vzdělání s všeobecným zaměřením (studium gymnaziálního typu). 5 studentů nastoupilo do maturitního ročníku "terminale" a jeden student do posledního ročníku střední odborné školy (učební obor Kuchař).