Předání osvědčení C1 maturantům na bilingvních sekcích

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům česko-francouzských bilingvních tříd gymnázií se konalo:

- ve středu 5. června 2013 na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Předávání se zúčastnil francouzský velvyslanec p. Pierre Lévy, který pogratuloval maturantům za jejich úspěšné studium.

- v pondělí 3. června 2013 na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Z důvodu nepříznivého počasí se této ceremonie nemohl zúčastnit první rada velvyslanectví p. Laurent Toulouse. Jeho proslov, ve kterém poblahopřál absolventům bilingvního studia, přečetla zástupkyně ředitele táborského gymnázia Mgr. Marcela Horažďovská.

- ve čtvrtek 6. června a v pátek 7. června 2013 na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně resp. na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Ceremonie se zúčastnil atašé pro francouzský jazyk na Francouzském institutu v Praze p. Gérard Enjolras.

Udělením certifikátu Attestation C1, který absolventi studia dostávají společně s maturitním vysvědčením, Francouzská republika oceňuje jazykové kompetence studentů bilingvních sekcí na úrovni C1. Zároveň je tento certifikát významným signálem o uznání vysoké úrovně bilingvní sekce, jež si klade za cíl utvářet nové české frankofonní talenty. V celé Evropě jsou to dnes pouze bilingvní sekce v ČR a ve Finsku, které získaly pečeť kvality LabelFrancEducation.

Ke stažení:

- proslov velvyslance FR

Tisknout článek Verze pro tisk