Prezentace školy a kontakt

Francouzské lyceum v Praze sídlí od školního roku 1998/1999 ve svých současných prostorách v Drtinově ulici v Praze 5. Škola si klade za cíl poskytovat vzdělání v souladu s francouzskými učebními osnovami a současně být otevřená nejen českému jazyku, ale i kultuře České republiky.

Škola je součástí rozsáhlé sítě škol spravovaných Agenturou pro francouzské vzdělávání v zahraničí (Agence pour l’enseignement français à l’étranger, AEFE, www.aefe.fr). Výsledky, kterých žáci školy dosáhli ve srovnávacích zkouškách i u maturity, dokazují, že škola má schopnosti dovést své žáky na maximum jejich možností.

Směřování školy, které je ze své povahy postaveno na dvojjazyčnosti a bikulturnosti, upřednostňuje vedle úspěšného zvládnutí studia také blaho studentů a jejich osobnostní rozvoj, ale i výchovu ke kritickému úsudku v duchu tolerance a vzájemného respektu.

Právě tříběním názorů se člověk vymaňuje ze svého omezeného a jednostranného pohledu. Proto se Francouzské lyceum v Praze snaží na škole zavést skutečnou kulturu dialogu.

Kontakt:

Francouzské lyceum v Praze
Drtinova 7
150 00 Praha 5

tel.: 222 550 000
tel.: 222 550 001
fax: 257 310 546
website: www.lfp.cz

Tisknout článek Verze pro tisk