Prezentace Literární sekce

Literární sekce má za úkol podporovat šíření francouzské knižní produkce v České republice. Je zprostředkovatelem politiky Ministerstva zahraničních věcí a Francouzského institutu, jejichž cílem je podporovat lepší znalost děl především současných francouzských autorů v zahraničí a přispívat k šíření francouzského myšlení, tvorby a výzkumu ve světě.

Tato podpora má různé formy:

- Přímá podpora pro vydavatele

Tato podpora se projevuje především prostřednictvím Programu na podporu vydávání francouzské literatury F.X. Šalda, díky kterému jsou každý rok uhrazena autorská práva a část nákladů na publikaci děl francouzských či frankofonních autorů. Podporované tituly jsou vybrané odbornou komisí na základě žádosté ze strany českých nakladatelů. Knižní oddělení rovněž informuje o dalších typech podpory ze strany francouzských institucí jako je třeba Národní knižní centrum ( CNL).

- Pozvání autorů a podpora překladatelů

Oddělení pro literaturu a knižní spolupráci v oblasti knižní tvorby organizuje přednášky, semináře a setkání s francouzskými či frankofonními autory, a to ve snaze seznámit publikum s dosud neznámým dílem, či propagovat ve spolupráci s českým nakladatelem titul vydaný s podporou udělenou v rámci programu F.X. Šalda.
Především díky pořadu literárních kaváren Francouzského institutu založených na dvoujazyčném čtení také propaguje práci překladatelů.

- Účast na kulturních akcích souvisejících s knižní tvorbou

Oddělení pro literaturu a knižní spolupráci se podílí na kulturních událostech spojených s knižní tvorbou odehrávajícími se v České republice, jako jsou Svět knihy, Festival spisovatelů, Noc literatury či Komiksfest a jiné.
Oddělení je také v úzkém kontaktu s odbornými organizacemi z oblasti knižní tvorby a pořádá či podporuje setkání a semináře za účasti českých a francouzských odborníků z daných oborů.

KONTAKTY:

Yohann Le Tallec, vedoucí Literární sekce a ředitel Mediatéky
Tel: (+420) 221 401 012
E-mail: yohann.letallec ifp.cz
Katarína Horňáčková, projektová manažerka, koordinátorka grantového programu Šalda
Tel : (+420) 221 401 032
E-mail: katarina.hornackova ifp.cz

Tisknout článek Verze pro tisk