Dokumenty ke stažení

Přehled učebních plánů a učebních osnov na lyceích (všeobecně vzdělávací obory typu "gymnázium"):

- přehled (ročníky Seconde a Première ES, L a S)

Přílohy k žádosti o zařazení do výběrového řízení:

- Lékařské potvrzení

Tiskopisy k vyplnění před odjezdem na zahraniční školu (vyplňují pouze přijatí uchazeči):

- Souhlas rodičů/zákonných zástupců

- Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců (česky)
- Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců (francouzsky)

- Potvrzení od lékaře č. 1 (očkování, specifické informace o zdravotním stavu studenta)

- Potvrzení od lékaře č. 2 (nekontraindikace k provozování sportů v rámci organizovaných soutěží)

Materiály pro hostitelské rodiny:

- Charta pro hostitelské rodiny (francouzsky)
- Doporučení hostitelským rodinám (francouzsky)
- Smlouva (vzor návrhu, francouzsky)

Materiály pro hostitelské školy:

- Praktický průvodce (francouzsky)
- Řešení krizových situací (francouzsky)
- Krizový akční plán (francouzsky)
- Pravidla chování (francouzsky)

Praktické materiály pro vyjíždějící studenty:

- "Desatero" (informace před odjezdem)
- Organizace školního roku 2016/2017 (školní prázdniny)
- Organizace školního roku 2017/2018 (školní prázdniny)
- Glosář
- Praktické rady na vyplňování formulářů
- Typy očkování (překladový slovníček)
- Výběrová terminologie (internát: překladový slovníček)
- Informace pro studenty přerušující studium na škole v ČR
- Vzor kopie občanského průkazu
- Vzor kopie průkazu pojištěnce

Tisknout článek Verze pro tisk