Výpůjční řád

- VŠEOBECNÉ INFORMACE -

 1. Mediatéka – informační centrum o Současné Francii je služba veřejnosti poskytovaná Francouzským institutem v Praze
 2. Mediatéka i konzultace dokumentů (knih, časopisů) jsou volně přístupné široké veřejnosti.
  Absenční výpůjčky jsou možné po vystavení členského průkazu a uhrazení poplatku za roční čí půlroční registrační období.
 3. Knihovnice jsou k dispozici uživatelům a pomáhají jim při orientaci a využívání zdrojů mediatéky.

- ZÁPISY -

 1. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Je nutno jej předložit při absenčních výpůjčkách a při žádosti o konzultaci audiovizuálních dokumentů v prostorách mediatéky.

- ABSENČNí VÝPŮJČKY A KONZULTACE NA MÍSTĚ -

 1. Absenční výpůjčky jsou umožněny pouze registrovaným uživatelům. Vypůjčovatel je za vypůjčené dokumenty odpovědný.
  Některé dokumenty jsou vyloučeny z režimu absenčních výpůjček a jsou určeny ke konzultaci na místě.
 2. Čtenář si může vypůjčit 15 dokumentů, z toho maximálně:

- 4 DVD


Výpůjční lhůta většiny dokumentů je tři týdny s možností dvou prodloužení o další tři týdny, pokud nebyla překročena.

Výjimku činí výpůjční doba DVD, která je jeden týden.

 1. Zapůjčení zvukového a audiovizuálního dokumentu je určeno pouze pro osobní potřebu uživatele a je zakázáno dokument jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, prodávat či jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat, případné zneužití je trestné.
 1. Zpozdné činí 2 Kč za každý dokument a za každý den zpoždění.
 1. Prezenční výpůjčka z volného výběru knih a periodik je umožněna všem návštěvníkům knihovny. Prezenční výpůjčka audiovizuálních dokumentů je vázána na předložení čtenářského průkazu.
 1. Všichni zapsaní uživatelé Mediatéky mají neomezený přístup k internetu zdarma.
Tisknout článek Verze pro tisk