Laureáti roku 2016 - Vědecké ceny 2016 Velvyslanectví Francie v České republice

Laureáty Vědeckých cen 2016 Velvyslanectví Francie v České republice, udílených ve spolupráci se společnostmi Sanofi s.r.o., Pierre Fabre Médicament s.r.o., Solvay s.r.o., Českou společností chemickou, Bull – Atos s.r.o a IT4Innovations, jsou:

Ceny Sanofi (Farmacie)
Ústní prezentace se uskutečnily na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Porotě předsedal pan Daniel Scherman, ředitel Chemicko-technologické a biologické sekce pro zdravotnictví (CNRS/INSERM).

První cena: Eva KOZIOLOVÁ
Ústav makromolekulární chemie, AV ČR
« Development of polymer drug conjugates efficient in treatment of highly resistant solid tumors »

Druhá cena: Tomáš SMUTNÝ
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – Univerzita Karlova v Praze
« Novel liver cell models for drug development »

Třetí cena: Kristýna KRASULOVÁ
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
« Enantiospecific interactions between clinically used chiral drugs and cytochromes P450 »

Cena Alberta Schweitzera (Lékařství)
Ústní prezentace se uskutečnily v Brně ve výzkumném centru CEITEC. Porotě předsedal pan Rachid Makhloufi, Atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci Velvyslanectví Francie v ČR.

První cena: Michaela KOTROVÁ
2. lékařská fakulta – Univerzita Karlova v Praze
« Next Generation Sequencing in Paediatric Acute Lymphoblastic Leukaemia Risk Stratification »

Druhá cena: Martin BORTLIK
Lékařská fakulta v Hradci Králové – Univerzita Karlova v Praze
« Regulation of Restriction Factors Expression in HIV-1 Vertically Infected Children »

Třetí cena: Martin HOLEK
3. lékařská fakulta – Univerzita Karlova v Praze
« Procalcitonin dynamics after long-term ventricular assist device implantation »

Ceny Jean-Marie LEHNA (Chemie)
Ústní prezentace se uskutečnily na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Porotě předsedal pan Patrick Maestro, vědecký ředitel společnosti Solvay.

První cena: Jan PŘECH
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
« Design and Properties of Nanosheet Titanosilicate Catalysts »

Druhá cena: Kateřina HOLÁ
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
« Carbon quantum dots and their applications »

Třetí cena: Petr SLAVÍK
Fakulta chemické technologie – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
« New types of intramolecularly bridged calix[4]arenes: Synthesis and unique properties »

Speciální cena České společnosti chemické: Lucie POKORNÁ
Fakulta technologie ochrany prostředí – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
« Microaeration, i.e. biological method for biogas desulphurization »

Ceny Josepha FOURIERA (Počítačové vědy)
Ústní prezentace se uskutečnily v Brně ve výzkumném centru CEITEC. Porotě předsedal pan Harraud, manažer Big Data ve společnosti ATOS.

První cena: Michal VONKA
Fakulta chemicko-inženýrská - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
« Multi-scale Modelling of Evolution of Hetero-phase Polymer Systems »

Druhá cena: Lukáš NEUMANN
Fakulta elektrotechnická – České vysoké učení technické v Praze
« Scene Text Recognition in Images and Videos »

Třetí cena: Markéta PALONCÝOVÁ
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
« Computer Simulations of Small Molecules Interactions with Biomembranes »

Speciální cena, IT4Innovations: Markéta PALONCÝOVÁ
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
« Computer Simulations of Small Molecules Interactions with Biomembranes »

Cena humanitních věd 2016 - speciální cena Galerie KODL
Ústní prezentace se uskutečnily v Praze na Akademii věd ČR. Porotě předsedala PhDr. Taťána Petrasová, CSc., členka Akademické rady AV ČR, působící na Ústavu dějin umění AV ČR.

Speciální cena : Alžběta FILIPOVÁ
Masarykova univerzita v Brně
« The Circulation of Milanese relics during the Early Middle Ages and their impact on Arts and Architecture»
Tisknout článek Verze pro tisk