Slavnostní předávání vědeckých cen Francouzského velvyslanectví

Dne 18. června 2015 se v prostorách Buquoyského paláce v Praze uskutečnilo slavnostní předávání vědeckých cen Francouzského velvyslanectví za výzkum v oblasti farmacie, lékařství, počítačových věd a chemie. Tato ocenění mladým českým vědcům udílí Francouzské velvyslanectví ve spolupráci se svými partnery – společnostmi Bull/Atos, Sanofi, Pierre Fabre Médicament, Solvay ČR, Centrem excelence IT4Innovations a Českou společností chemickou. Oficiálnímu ceremoniálu předsedal profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, společně s Jeho Excelencí Jean-Pierrem Asvazadourianem, velvyslancem Francie v České republice.

Podle kvality představené vědecko-výzkumné doktorandské nebo magisterské práce byli v každé kategorii oceněni vždy tři až čtyři studenti. Laureáti byli vybráni na základě účasti v celostátní soutěži a ústních prezentací, jež uchazeči, kteří úspěšně prošli prvním předvýběrem zúčastněných vysokých škol, přednesli před porotou složenou z francouzských a českých odborníků. Všichni ocenění obdrželi finanční odměnu od partnerských společností. Nositelům první a druhé ceny současně Francouzské velvyslanectví v České republice poskytlo stipendium na měsíční vědecko-výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři podle vlastního výběru. V rámci letošního ročníku vědeckých cen byly uděleny též dvě speciální ceny. Jedna za práci v oblasti počítačových věd ve formě výpočetního času na superpočítači Anselm (IT4Innovations) a druhá za chemii v podobě účasti na vědeckém semináři ve střední Evropě (Česká společnost chemická).

Srdečně blahopřejeme všem laureátům letošního ročníku vědeckých ocenění. První ceny v jednotlivých oblastech získali:

Cena za farmacii – SANOFI: slečna Eva ŘEZNIČKOVÁ (Ústav experimentální botaniky AVČR – Univerzita Palackého v Olomouci) za výzkum věnovaný « Protirakovinné činnosti vysocepotentních cyklin-dependentních inhibitorů kináz »

Cena Alberta Schweitzera – Pierre Fabre Médicament: slečna Klára ROŽENKOVÁ (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za vědecko-výzkumnou práci zaměřenou na « Genetickou a funkční analýzu českých pacientů s kongenitálním hyperinzulinismus »

Cena Josepha Fouriera - BULL: pan Michal MERTA (IT4Innovations National Supercomputing Center – Technická univerzita v Ostravě) za studii zabývající se « Diskretizací inženýrských problémů s využitím metody hraničních prvků »

Cena Jean-Marie Lehna - Solvay CR: pan Tomáš SLANINA (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně) za badatelskou činnost věnovanou « Viditelné světlo pohlcujícím xantenovým a akrydinovým derivátům určeným k chemickému a biologickému využití »

Speciální cena věnovaná IT4Innovations: pan Michal ČÁP (obor Umělá inteligence Českého vysokého učení technického v Praze) za práci na problematice « Algoritmy pro multirobotické plánování trajektorií v dobře utvářených infrastrukturách »

Speciální cena věnovaná Českou společností chemickou: slečna Pavla ŠTENCLOVÁ-BLÁHOVÁ (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za vědecký výzkum « Konjugovaných bis (terpyridyl) oligothiofenů a metalo-supramolekulárních dynamerů a dynamických polyelektrolytů »

Kompletní seznam oceněných v tomto ročníku naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v Praze:
http://www.ifp.cz/Laureats-2015-des...

Fotoalbum

Zobrazit v plné velikosti
(c) Eva Kořínková
(c) Eva Kořínková
(c) Eva Kořínková
(c) René Volfík
(c) René Volfík
(c) Eva Kořínková
(c) Eva Kořínková
(c) Eva Kořínková
Tisknout článek Verze pro tisk