Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě


Journée d’étude internationale

Středa 8. března 10:00-17:00 2017
Simultánní překlad FR/ČJ zajištěn.
Vstup zdarma
Dny Frankofonie
Francouzský institut
Salle de conférence / Přednáškový sál, 5. patro

Vstup v rámci volných míst. Rezervace zde.

Seminář simultánně tlumočen francouzština / čeština.

Seminář pořádaný ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles, Francouzským institutem v Praze a Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách - CEFRES.
Jana Franková (Centre de musique baroque de Versailles) a Barbara Nestola (CNRS, Centre dʼÉtudes Supérieures de la Renaissance-Centre de musique baroque de Versailles).

Seminář, pořádáný v rámci pětileté dohody o spolupráci mezi Centrem pro barokní hudbu ve Versailles a Letními slavnostmi staré hudby v Praze (Collegium Marianum), si klade za cíl obohatit diskuzi o kulturních vazbách mezi českými zeměmi a Francií v 17. a 18. století. V rámci této první etapy probíhajícího výzkumného projektu chceme představit stav bádání k dané problematice se zaměřením na hudební život.

Po přesídlení císařského dvora z Prahy do Vídně (1612) se země Koruny české, náležející již po více než půl století k Habsburskému soustátí, ocitly na periferii. Pro období 17. a začátku 18. století až do renversement des alliances (1768) a jeho důsledků, tedy období jisté zdrženlivosti zahraniční politiky rakouského císařství vůči Francii chceme zaměřit svoji pozornost na roli francouzské hudby a divadla v českých zemích a také na postavení Francie, coby cílové destinace pro zdejší umělce. Přestavovaný projekt se tak snaží doplnit znalosti o hudebním životě v českých zemích, paralelně k dalším aktuálním tematikám hudebně-historického výzkumu, zejména recepci italské hudby na tomto území a také vazbám mezi vídeňským hudebním životem a Paříží v 18. století.

Aniž bychom se zaměřovali na výlučně česko-francouzský aspekt v bádání, chceme v rámci semináře upřít svoji pozornost k otázce šíření a recepce repertoáru, stejně jako pohybu jednotlivých aktérů (umělců, mecenášů). Z detailnějšího studia pozice francouzského repertoáru v dochovaných či zdokumentovaných sbírkách, zejména šlechtických, vyvstává několik otázek. Byla recepce repertoáru zcela nezávislá na vývoji zahraniční politiky císařského dvora a Francie? Jakými kanály se repertoár šířil a kdo na jeho pohybu spolupracoval? Jaký typ repertoáru byl upřednostňován a za jakými účely? V neposlední řadě bychom si také chtěli položit otázky ohledně pohybu jednotlivých osob a úlohy, kterou v něm sehrály vzájemné vazby „frankofilní“ šlechty.

Program najdete zde.

Cefres cnrs Collegium Marianum CMBV CESR
Tisknout článek Verze pro tisk