Vzdělávání učitelů nejazykových předmětů

Francouzské velvyslanectví v České republice a české ministerstvo školství financují „praktické stáže s odborným dohledem“ českých učitelů, kteří na bilingvních sekcích vyučují ve francouzštině.

- Tyto „praktické stáže s odborným dohledem“ jsou realizovány ve spolupráci s partnerskými školami ve Francii. Například lyceum Alphonse Daudeta v Nimes každoročně přijímá na stáž tři české učitele, kteří vyučují nejazykové předměty. Tyto stáže se uskutečňují rovněž v partnerských školách, se kterými bilingvní sekce organizují školní výměnné pobyty.

- Během „praktické stáže s odborným dohledem“ čeští učitelé pozorují výuku a posléze pracují pod vedením zkušeného francouzského vyučujícího pro daný předmět (matematika, dějepis, zeměpis, francouzština, fyzika, chemie). Cílem stáže je jak prohloubení znalostí specifické slovní zásoby daného předmětu, tak výměna poznatků, zkušeností a praktik z oblasti didaktiky s francouzskými kolegy, kteří mají poněkud odlišné metody výuky a kritéria hodnocení.

- Během pozorovacích fází stáže, pomáhá francouzský kolega-poradce českému profesorovi sledovat různé situace ve výuce, identifikovat zamýšlený cíl, účel a sledované záměry, postřehnout rozdíly při použití různých postupů a prostředků, rozlišit jednotlivé použité způsoby hodnocení, stejně tak jako rozpoznat případné nesnáze studentů.

- Francouzský kolega-poradce pomáhá českému profesorovi naplánovat, sestavit, zorganizovat, uskutečnit a zhodnotit návaznost jednotlivých vyučovacích hodin. Vede ho k analýze jednotlivých praktik, k postřehnutí rozdílů mezi zamýšlenými záměry a cíly a skutečnými výsledky, k odhalení příčin této skutečnosti, k porovnání účinnosti různých způsobů výuky a použitých praktik. Směřuje ho tak, aby byl schopen rozpoznat schopnosti, dovednosti a kompetence studentů, stejně tak jako jejich případné potíže a nesnáze a byl současně schopen navrhnout způsoby jejich překonání a řešení.

Tisknout článek Verze pro tisk