Nabídka provozování kavárny Café 35

NABÍDKA PRONÁJMU PRODLOUŽENA: Francouzský institut v Praze pronajme od 1. října 2014 kavárnu Café 35.

Prostor po celkové rekonstrukci, jehož kuchyně je nově vybavená, je pro návštěvníky Institutu místem společenských setkání. Po provozovateli bude tedy vyžadováno, aby jeho působení bylo v rámci možností v souladu s akcemi pořádanými během kulturní sezóny.

Podmínky provozování jsou uvedeny v zadávacích podmínkách ZDE.

Prohlídky se uskuteční výhradně po předchozí domluvě (kontakt: Ivana Nosková (mluvíme česky i francouzsky), tel.: 221 401 038, e-mail ivana.noskova ifp.cz).

Uchazeč bude vybrán podle těchto kritérií: předložená nabídka, profesní kvalifikace a zkušenosti budoucího pracovního týmu, přizpůsobení se požadavkům Institutu. Disponibilita pro zajištění provozu kavárny a údržby zařízení, které je dáno k dispozici, bude určující.

Po posouzení nabídek na základě uvedených kritérií si vedení institutu může vyhradit možnost požadovat upřesnění.

Nabídky v češtině nebo ve francouzštině musí být do 31. srpna 2014 odevzdány v zalepené obálce buď přímo Ivaně Noskové – Francouzský institut v Praze v době od 9h- 12 h a od 14h do 17h, nebo zaslány doporučeným dopisem s doručenkou na níže uvedenou adresu:

Francouzský institut v Praze
k rukám paní Ivany Noskové
Štěpánská 35
111 21 Praha 1
Česká republika

Elektronické nabídky nebudou akceptovány.

Tisknout článek Verze pro tisk