Specializované mezinárodní cykly zaměřené na státní správu

Státní škola pro veřejnou správu (Ecole nationale d’administration, ENA) nabízí krátkodobé vzdělávací kurzy: specializované mezinárodní cykly zaměřené na státní správu (Cycles internationaux spécialisés d’administration publique, CISAP).

Cílem jeden až čtyřtýdenních specializovaných mezinárodních cyklů zaměřených na státní správu (CISAP) je intenzivní zdokonalení stávajících odborných dovedností v dané problematice. Tyto krátkodobé specializované vzdělávací programy jsou určené zahraničním vysokým státním úředníkům a představitelům mezinárodních a nevládních organizací, kteří by se rádi zdokonalili v nejrůznějších (konkrétních) problematikách státní správy. Tyto vzdělávací cykly probíhají formou přednášek, seminářů, kulatých stolů, ale taktéž v podobě studia konkrétních případů, simulací a terénních studijních exkurzí. Tématicky se kurzy CISAP zaměřují především na evropskou a mezinárodní problematiku.

V roce 2014 nabídne Státní škola pro veřejnou správu (ENA) 25 cyklů CISAP, z nichž 7 bude probíhat v angličtině.

Podmínky pro přijetí

Vzdělávací cykly CISAP jsou určené pro státní úředníky, pro zaměstnance velkých státních institucí, subjektů veřejné správy, státních podniků či firem podobného zřízení, kteří mají (doloženou) alespoň tříletou praxi v oboru. Uchazeči musí :

- být navrženi vládou dané země

- mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (a odpovídající vysokoškolský diplom) anebo jemu odpovídající akademický diplom dokládající úspěšné absolutorium minimálně čtyřletého vysokoškolského studia

- anebo v některých specifických případech zodpovídat za agendu a zastávat funkci, jejíž výkon vyžaduje příslušné požadované schopnosti a dovednosti
Pro vzdělávací cykly CISAP, jež budou probíhat ve francouzštině, je současně požadována taktéž dobrá znalost francouzského jazyka.

Časový harmonogram výběrového řízení

Nejzazší termín pro zaslání kompletní dokumentace přihlášky na konkrétní kurz CISAP je vždy měsíc před začátkem příslušného cyklu.

Státní škola pro veřejnou správu (ENA) si vyhrazuje právo na zrušení jakéhokoli kurzu CISAP, na nějž měsíc před jeho zahájením nebude nepřihlášen dostatečný počet uchazečů.

Více informací naleznete na

http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles (anglicky)

Tisknout článek Verze pro tisk