Dva rytíři Řádu Akademických palem ve Francouzském lyceu v Praze

Dvě osobnosti Francouzského lycea v Praze, paní Anne-Marie Ducreux-Páleníček, profesorka dějepisu a zeměpisu, vynikající pedagožka a pravá humanistka se zájmem o mezikulturní dialog a paní Magdalena Lavalová, asistentka ředitele, uznávaná spolupracovnice všech zaměstnanců i externích partnerů lycea a velká frankofilka, obdržely dne 21. dubna 2015 v Buquoyském paláci francouzský Řád Akademických palem.

Insignie rytíře řádu Akademických palem, jež vyznamenaným jménem francouzského ministra školství předal osobně francouzský velvyslanec v České republice, pan Jean-Pierre Asvazadourian, jsou oceněním jejich příkladné osobní celoživotní profesní dráhy.

Projev velvyslance při dekorování paní Anne-Marie Ducreux-Páleníček a paní Magdaleny Lavalové.

Řád Akademických palem je určen k ocenění francouzských i zahraničních odborníků, za jejich angažovanost v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, a dále osobnostem, které se aktivně a výjimečným způsobem podílejí na vzájemné intelektuální, vědecké a kulturní výměně.

Tisknout článek Verze pro tisk