DELF Pro

Zkouška DELF Pro je profesionální verze zkoušek DELF, zkoušek z francouzštiny pro cizince, vydávaných francouzským Ministerstvem školství. Je určena veřejnosti, jejímž cílem je rozvoj nebo začlenění do frankofonního pracovního prostředí. Tato zkouška je přístupná všem zájemcům, studentům i profesně aktivním.

Zkouška DELF Pro hodnotí komunikační schopnosti společné pro běžné profesní situace. Témata při zkouškách jsou přizpůsobena pracovnímu prostředí.

Jedná se o 4 navzájem nezávislé úrovně zkoušek, které odpovídají čtyřem prvním úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR): A1 až B2.

Ke zkouškám nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti, kandidáti se mohou zapsat na jakoukoliv zvolenou úroveň.

V každé úrovni jsou hodnoceny čtyři jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev.

Více informací a příklady zkouškových témat najdete zde: http://www.ciep.fr/delf-pro/index.php


TERMÍNY ZÁPISŮ A ZKOUŠEK DELF Pro 2017

Červen 2017

Zápisy od 09. 5. do 23. 5. 2017 (pondělí - čtvrtek od 15 - 18 hodin a v pátek od 10 - 12 hodin)


Úroveň
Datum
Zápisné pro studenty IFP / Zápisné pro veřejnost
DELF Pro A1
12. 6. 2017
1 200,- Kč / 1 400,- Kč
DELF Pro A2
13. 6. 2017
1 200,- Kč / 1 400,- Kč
DELF Pro B1
14. 6. 2017
2 000,- Kč / 2 200,- Kč
DELF Pro B2
15. 6. 2017
2 000,- Kč / 2 200,- Kč


Word - 74.9 kb
DELF PRO prihlaska
Tisknout článek Verze pro tisk