Konverzace

Kurzy jsou určeny všem zájemcům, kteří se chtějí při studiu zaměřit zejména na procvičení mluveného projevu.
Na každé hodině se na základě psaného nebo audiovizuálního podkladu probírá určitá látka (společenská témata, aktuality apod.), která je podrobena hlubší analýze.

Studenti se následně k tématu hodiny vyjadřují, debatují o něm a prezentují své názory.
Nabízíme Vám tři různé úrovně (B1, B2 a C1), maximální počet studentů ve skupině je 10.

Zápisy do podzimních kurzů

Více v naší brožuře

Tisknout článek Verze pro tisk