Matematický kongres „MATh.en.JEANS“ na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze

Ve dnech 11. - 12. 4. 2013 se konal v Praze matematický kongres MATh.en.JEANS.

MATh.en.JEANS (volně přeloženo do češtiny jako „matematika v džínách“) je zkratka z francouzského názvu asociace Méthode d’Apprentissage des Théories mathématiques en Jumelant des Etablissements pour une Approche Nouvelle du Savoir (metody výuky matematických teorií sdržující školy s cílem nového přístupu k vědění). Asociace má za cíl rozvíjet výměny mezi učiteli matematiky a žáky základních a středních škol. Tuto asociaci také podporuje Národní centrum pro vědecký výzkum (CNRS). Výše zmíněná metoda umožňuje žákům zažít skutečný vědecký přístup, který se liší od tradiční výuky na školách.

Vždy jednou za rok žáci, kteří se účastní těchto „džínových matematických klubů“, prezentují výsledky svých prací. Letos se setkání konalo na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a přivítalo žáky z Vídně, Budapešti, Varšavy, Kodaně a Prahy.

Během dvou dnů, kdy se konal tento kongres, měl každý možnost představit svůj referát na různá matematická témata: geometrie, pravděpodobnosti… Žáci se také účastnili přednášek výzkumných pracovníků v oblasti matematiky.

Kongres byl zakončen koncertem, který byl po dvou dnech intenzivního bádání příležitostí společně strávit čas v družné zábavě.

Pro více informací:

- Pražský kongres MATh.en.JEANS: http://mejprague.blogspot.cz
- Oficiální stránky asociace MATh.en.JEANS: http://mathenjeans.free.fr/amej/acc...

Tisknout článek Verze pro tisk