Školní rok 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 odjelo studovat do Francie na 27 středních škol celkem 63 studentů z České republiky. Školní docházku realizovali v 1. nebo 2. ročníku lycea v oborech vzdělání s všeobecným zaměřením (studium gymnaziálního typu). Z celkového počtu vyjíždějících studentů jich 6 realizovalo studijní pobyt v oborech odborného vzdělávání.