Druhý ročník Mezinárodního setkání o frankofonním bilingvním vzdělávání

Francouzské ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, Francouzský institut, Agentura pro francouzské vzdělávání v zahraničí (AEFE) a Mezinárodní centrum pro pedagogická studia (CIEP) pořádaly ve dnech 4. a 5. 12. 2014 již 2. ročník setkání zástupců škol oceněných pečetí kvality LabelFrancEducation. Akce se konala za podpory Výboru pro kulturu, vzdělávání a komunikaci Senátu Parlamentu Francouzské republiky.

Semináře, který se konal v prostorách Mezinárodního centra pro pedagogická studia v Sèvres, se zúčastnilo celkem 75 zahraničních hostů ze 17 zemí.

Pečeť kvality LabelFrancEducation se uděluje od roku 2012 zahraničním základním a středním školám, které nabízejí kvalitní bilingvní vzdělávání ve francouzštině.

Tento v pořadí již druhý společný seminář byl příležitostí prezentovat ředitelům škol, jejich zástupcům a koordinátorům bilingvních sekcí nové didaktické a digitální učební materiály, prodiskutovat perspektivy pomaturitního a technického vzdělávání pro absolventy bilingvních sekcí a vyměnit si příklady dobré praxe s cílem zkonsolidovat mezinárodní síť škol oceněných pečetí kvality LabelFrancEducation. Účastnící semináře také využili možnosti zúčastnit se odborně zaměřených workshopů o bilingvním vzdělávání.

Za Českou republiku se tohoto setkání zúčastnili:

- Mgr. Eva Pavlíčková, zástupkyně ředitele, Slovanské gymnázium, Olomouc
- Mgr. Zuzana Majerová, profesorka francouzštiny, Slovanské gymnázium, Olomouc
- Mgr. Vojtěch Beneš, profesor fyziky, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
- Jitka Jakubková, profesorka francouzštiny, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
- Mgr. Jaroslav Tomeš, profesor zeměpisu, Gymnázium Jana Nerudy, Praha
- Mgr. Miroslav Velík, profesor francouzštiny a dějepisu, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor
- Mgr. Kamila Sladkovská, didaktik oboru Další cizí jazyk, Národní ústav pro vzdělávání, Praha

Linky:

- synopsis
- charakteristika bilingvního vzdělávání a jeho výzvy
- workshop „ICT a mezipředmětové projekty“ (Anna Vetter, David Cordina)

Tisknout článek Verze pro tisk